اخبار

چرا بیشتر کتاب هایی را که می خوانیم فراموش می کنیم ؟

جولی بک: ترجمه رمضانی: خاطرات پاملا پل درباره مطالعه بیش از آنکه رنگ و بوی واژگان راداشته باشد، حال و هوای تجربه خواندن را دارد. پل دبیر بخش بررسی کتاب نیویورک تایمز است و انصافا زیاد کتاب می خواند، او می گوید " تقریبا همیشه به یاد دارم که کجا بودم و کتاب چه شکلی بود.جزئیات ظا ...

  • تاریخ انتشار : 26 تیر 1399

سرانه مطالعه

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،طی مصاحبه با خبرنگار مهر،به بخش هایی از پیمایش مصرف فرهنگی ایرانیان که در سال جاری توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شده است، اشاره کرد و گفت:مطابق این پژوهش،نیمی از جامعه ایرانی کتابخوان هستن ...

  • تاریخ انتشار : 21 تیر 1399