سرانه مطالعه

سرانه مطالعه

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،طی مصاحبه با خبرنگار مهر،به بخش هایی از پیمایش مصرف فرهنگی ایرانیان که در سال جاری توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شده است، اشاره کرد و گفت:مطابق این پژوهش،نیمی از جامعه ایرانی کتابخوان هستند و هفته ای به طور متوسط 3.7 ساعت کتاب می خوانند.همچنین مطابق همین پژوهش،جامعه جوان 15تا 25 ساله ما نیز به طور متوسط هفته ای 3.9 ساعت مطالعه دارند و 70 در صد این بازه جمعیتی ، کتاب می خوانند.در عین حال همین پژوهش به ما می گوید که تنها یک پنجم از جمعیت های حاضر در پایگاه های اقتصادی پایین جامعه اهل مطالعه هستند.اگر ما به دنبال توسعه فرهنگی هستیم،باید قبول کنیم این گزاره که تنها نیمی از ایرانیان کتاب می خوانند،مطلوب نیست و باید ارتقا پیدا کند.این موضوع هم برنامه ریزی می طلبد و هم حرکت در مسیر چشم انداز. 

  • تاریخ انتشار : 21 تیر 1399