چرا بیشتر کتاب هایی را که می خوانیم فراموش می کنیم ؟

چرا بیشتر کتاب هایی را که می خوانیم فراموش می کنیم ؟

جولی بک: ترجمه رمضانی: خاطرات پاملا پل درباره مطالعه بیش از آنکه رنگ و بوی واژگان راداشته باشد، حال و هوای تجربه خواندن را دارد. پل دبیر بخش بررسی کتاب نیویورک تایمز است و انصافا زیاد کتاب می خواند، او می گوید " تقریبا همیشه به یاد دارم که کجا بودم و کتاب چه شکلی بود.جزئیات ظاهری ان در ذهنم اسنت.ویراستارش را یادم می آید، جلد کتاب هم،اغلب محل خرید را هم فراموش نمی کنم یا اینکه چه کسی آن را به من داد.چیزهای دیگر است که یادم نمی اید و این افتضاح است".

مثلا پل به من گفت: که اخیرا خواندن زندگینامه بنجامین فرانکلین اثر والتر ایزاکسون را تمام کرده است. می گوید:"زمان خواندن کتاب،همه چیز را درباره بن فرانکلین نمی دانستم، اماچیزهای زیادی می دانستم و به طور کلی با سیر حوادث انقلاب امریکا آشنا بودم.حالا پس از دوروز،احتمالا نتوانم چیزی از سیرحوادث انقلاب امریکا برایتان بگویم".

شکی نیست که بعضی افراد می توانند یک بار کتابی را بخوانند یا فیلمی را ببینند و بی درنگ آن را به خاطر بسپارند. اما برای بسیاری افراد، تجربه مصرف کالای فرهنگی مثل پر کردن وان حمام است، درآن غوطه ور می شوند و بعد تماشا می کنند که با برداشتن درپوش خروجی تا قطره اخر آب تخلیه می شود.شاید یک فیلم ته وان باقی بماند اما دیگر فیلم ها همگی می روند.

فریا سانا،استادیار روانشناسی در دانشگاه اتاباسکا در کانادا می گوید:

حافظه اغلب محدودیتی ذاتی دارد. در اصل یک گلوگاه است".

آنچه منحنی فراموشی نام دارد در 24 ساعت اول پس از یادگیری تند ترین شیب را دارد.اینکه دقیقا چقدر فراموش می کنید، از نظر در صدی متغیر است.اما اگر آن را مرور نکنید، بخش زیادی از مطلب در گذراز روز اول جان سالم به در نمی برد و روزهای بعد بخش های بیشتری از دست می روند و آخر سر شما می مانید و کسری از آنچه آموخته اید.

  • تاریخ انتشار : 26 تیر 1399