قوانین و مقررات

(خدمات پس از فروش)

چنانچه کالای فروخته شده دارای نقص باشد به طور مثال بخشی از جلد یا صفحات داخلی کتاب مخدوش باشد کالای مورد نظر به صورت رایگان مسترد خواهد شد.

البته لازم به ذکر است که تا سه روز پس از دریافت کالا، می توانید اقدام به برگرداندن کالای خراب فرمایید.